en güzel söz henüz söylememi? oldu?um sözdür...

senidilendimerhanfuatyildizganzenmetinpluralist
senidilendimprisonererhanfuatyildizganzenmetinpluralist